Heidi Brandt

Advokat – partner

Dir. telefon:    24 14 64 05

Mobil:             971 73 002

E-post:            hb@advokat24.as

Arbeidserfaring:

  • Justisdepartementet
  • Utlendingsdirektoratet
  • Fylkesmannen i Hedmark

Advokat Brandt har lang erfaring med barnesaker og barnevernssaker. I tillegg har Brandt arbeidet mye med klagesaker etter sosialtjenesteloven og klagesaker til NAV.

Med bakgrunn fra UDI og Justisdepartementet har Brandt også inngående kjennskap til alle typer utlendingssaker.

Advokat Brandt tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Fagområder:

Arbeidsrett                             Barnevernsrett

Sosialrett                                 Utlendingsrett

Familierett                              Trygderett