Advokat (H)

Dir. telefon: 915 77 840

E-post: jk@advokat24.as

Arbeidserfaring:

  • Advokat i Advokat24 AS 2019 –
  • Ansatt advokat i Advokatfirma Brækhus DA 2016 – 2019
  • Advokatfullmektig og senere partner i Advokatfirmaet Brækhus DA 1980 –2016
  • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seim-Haugen og Hartsang 1980
  • Dommerfullmektig Ålesund Sorenskriverembete 1979 – 1980
  • Førstekonsulent i Justisdepartementet 1977 -1979

Advokatbevilling siden 1980.

Møterett for Høyesterett siden 1999

Advokat Krohn bistår hovedsaklig innenfor det forretningsjuridiske området, og spesielt vedrørende fast eiendoms rettsforhold samt kontraktsrett, arv, familie, skifte og prosedyre.

Advokat Krohn har nesten 40 års allsidig erfaring som advokat.

Medlem av Den Norske Advokatforening.

Fagområder:

Tomtefeste                                       Fast eiendom                        Selskapsrett

Avtalerett                                            Arv og skifte                          Kontraktsrett

Prosedyre                              Erstatningsrett