Vårt honorar beregnes etter medgått tid. Tidsbruk vil fremgå av faktura. Timepris og betalingsbetingelser avtales i den enkelte sak. I de tilfeller vi jobber med insolvens/gjeldssaker kan vi avtale utsatt betaling mot sikkerhet/kausjon.

Normalt salær

Vår timepris er fra 1400 for våre advokatfullmektiger og fra kr 1800 for advokater/partnere. Den aktuelle timepris avtales for hver sak og inkluderes i oppdragsbekreftelsen. Alle priser eks.mva.

Forsikringsdekning

I mange tilfeller kan du eller din virksomhet ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til advokathjelp fra et forsikringsselskap. Vi vil naturligvis alltid sjekke om det finnes slike rettigheter.

Fri rettshjelp

Vi yter fri rettshjelp til mange privatpersoner og salæret dekkes da helt eller delvis av staten. I en del typer saker kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, i andre må disse ligge under en viss grense.