Beate Teig

Kontorsjef

Dir. telefon:    24 14 64 00

E-post:            bt@advokat24.as

Teig er firmaets kontorsjef og har ansvaret for økonomi og administrasjon. Teig har lang erfaring innenfor dette feltet.