Anders Sveen

Advokatfullmektig
asatadvokat24.as
Telefon: 24 14 64 06 / Mobil: 917 70 519

Hovedarbeidsområder: 

  • Arbeidsrett
  • Husleierett
  • Strafferett
  • Familierett

 Tidligere praksis: 

  • 2015 – d.d.:  Advokatfullmektig i Advokat24 AS
  •  August-desember 2014:  Skriveplass hos Storeng, Beck og Due Lund
  •  Mars-april 2014:  Praksisplass, Advokatfirmaet Kløvfjell AS

Publikasjoner:

Masteroppgave: ”Vern mot aldersdiskriminering ved opphør av arbeidsforholdet”

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42813/Kandidatnr–710–Hnull2014-.pdf?sequence=1&isAllowed=y