Farhad Ahmed Khan


Advokatfullmektig

fk@advokat24.as Telefon: 24 14 64 02 / Mobil: 455 15 156

Hovedarbeidsområder: 

  • Forretningsjus
  • Bilsaker
  • Kontraktsrett/Selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Utlendingsrett
  • Barnerett

Tidligere praksis: 

  • 2017 – d.d.:  Advokatfullmektig i Advokat24 AS
  • 2010-2016:   Rådgiver, Utlendingsnemnda (UNE)
  • April-mai 2006: Vikariat, Oslo Skifterett og Byskriverembete

Publikasjoner:

Masteroppgave:”Arbeidstakerens reservasjonsrett og valgrett ved virksomhetsoverdragelse”

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22340/97221.pdf?sequence=1&isAllowed=y